گردهمایی ایرانیان در پاریس علیه جمهوری اسلامی؛ گفت‌وگو با نازیلا گلستان، سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا – ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

گردهمایی ایرانیان در پاریس علیه جمهوری اسلامی؛ گفت‌وگو با نازیلا گلستان، سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا – ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

11 Février 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *