نازیلا گلستان: اگر فائزه هاشمی به سمت مردم آمد باید او را پذیرفت

نازیلا گلستان: اگر فائزه هاشمی به سمت مردم آمد باید او را پذیرفت


در این قسمت از برنامه «وضعیت قرمز» به بهانه اعطای جایزه نوبل صلح با «نازیلا گلستان» گفت‌وگو کرده‌ایم. خانم گلستانی می‌گوید اعطای این جایزه به نرگس محمدی را به مردم ایران شادباش می‌گوید.