جشن نوروز باستانی در پاریس، با سردادن شعار در پشتیبانی از اعتراضات «#زن_زندگی_آزادی»

جشن نوروز باستانی در پاریس، با سردادن شعار در پشتیبانی از اعتراضات «#زن_زندگی_آزادی»


🔸جشن نوروز باستانی در پاریس، با سردادن شعار در پشتیبانی از اعتراضات «#زن_زندگی_آزادی» و انجام چند سخنرانی در حمایت از آن برپا شد. 2023 March 21 🔸نازیلا گلستان، تحلیل‌گر سیاسی و از میزبانان مراسم، به شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا از ویژگی‌های جشن امسال می‌گوید. @radiofarda