اهمیت حمایت کشورهای غربی از اعتراضات مردم ایران

اهمیت حمایت کشورهای غربی از اعتراضات مردم ایران

#توماج_صالحی#اعتراضات_سراسریدر اولین قسمت از برنامه تحلیلی اتاق خبر، مهشید حسینی به همراه مهمانان برنامه (پتکین آذرمهر، امین صوفیا مهر و نازیلا گلستان) نگاهی دارد به اهمیت حمایت کشورهای غربی از اعتراضات مردم ایران. #اعتراضات_سراسری#توماج_صالحی#هم‌آوا