امید ای ام جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ / Omid A.M

امید ای ام جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ / Omid A.M


در این قسمت از برنامه امید ای ام , همراه با مازیار مکفی و نازیلا گلستان, کنشگر مسائل سیاسی از شما پرسیدیم که معترضان داخل چه کاری میتوانند انجام دهند تا ایرانیان خارج از کشور بهتر، رساتر و موثر تر از آنها حمایت کنند؟