نازیلا گلستان کنشگر سیاسی : در مورد جنگ #اسراییل و #حماس، نقش آمریکا

نازیلا گلستان کنشگر سیاسی : در مورد جنگ #اسراییل و #حماس، نقش آمریکا

#نازیلا_گلستان کنشگر سیاسی : در مورد جنگ #اسراییل و #حماس، نقش آمریکا و پیامدهای مدیریت آمریکا در منطقه صدای آمریکا #زن_زندگی_آزادی @VOAFarsi